15. mars. 2018. | 3:44


DHSK NË KONSULTIM ME SHOQËRINË CIVILE NË MITROVICËN VERIOREMë 6 mars, përfaqësueset e Dhomave të Specializuara të Kosovës, Zilke Shtuxhinski (Silke Studzinsky), shefe e Zyrës për Pjesëmarrjen e Viktimave dhe Avis Benesh (Avis Benes), shefe e Njësisë për Informim dhe Komunikim me Publikun patën një takim me disa organizata joqeveritare në Qendrën për Energji Qytetare në Mitrovicën veriore. Find the news here