Sporazoom: Normalizimi nga këndi i BE-së

23. dhjetor. 2020. | 04:43


Zëri i komunitetit serb nuk dëgjohet, Kosova ka nevojë për një dialog të brendshëm

17. dhjetor. 2020. | 10:59


Podcast03: Mekanizmat Institucionale për Mbrojten e të Drejtave të Komuniteteve Jo-Shumicë në Kosovë (Video)

17. dhjetor. 2020. | 08:50


Prezantimi i Raportit: Analiza e Trendit 2020: Qëndrimet e Komunitetit Serb në Kosovë

16. dhjetor. 2020. | 02:36


*

9. dhjetor. 2020. | 10:04


OJQ-ja Aktiv reagon ndaj pretendimeve te bera nga RTK

3. dhjetor. 2020. | 04:29


Sporazoom: Ballafaqimi me të kaluarën

30. nëntor. 2020. | 09:02


Our Facebook


Our twitt's