Fillimi i projektit "Mbështetje për promovimin e dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës"

9. janar. 2019. | 04:12


/

27. dhjetor. 2018. | 03:05


Conflict prevention through enhanced Democratic Processes in Kosovo: Workshop on active participation of women in the electoral process

26. dhjetor. 2018. | 04:02


MSC: O vojsci Kosova iz bezbednosnog ugla

21. dhjetor. 2018. | 02:12


Thirrja e Platformës së Avokimit Empirika: Rritja e taksave kërcënon të rrezikojë stabilitetin rajonal

18. dhjetor. 2018. | 02:12


Prezantimi i Informatorëve

18. dhjetor. 2018. | 10:49


Sektori civil në Kosovë, bashkëpunimi dhe mundësitë

13. dhjetor. 2018. | 04:36


Our Facebook


Our twitt's