Pjesëmarrësit e Shkollës së Integrimit Evropian kanë përfunduar programin me sukses

28. mars. 2019. | 09:53


OJQ AKTIV organizoi debat publik për të drejtat gjuhësore

27. mars. 2019. | 04:46


Seminar: Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal – të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve dhe vetëqeverisja lokale

27. mars. 2019. | 12:30


Razmena neprihvatljivih ponuda

20. mars. 2019. | 09:24


Forum Future: Kemi problem serioz nëse nuk ka marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës

19. mars. 2019. | 09:22


MSC English edition

16. mars. 2019. | 09:06Our Facebook


Our twitt's