DATA PËR APLIKIM ËSHTË SHTYER DERI MË 22.11.2019 : THIRRJE PËR PRPOZIME PËR KONTRIBUTE NË RAPORTIN E BE-së PËR KOSOVËN 2020

1. nëntor. 2019. | 03:35


DHOMAT E SPECIALIZUARA TË KOSOVËS, 29.10.2019. Mitrovica

31. tetor. 2019. | 11:41


Të drejtat e gjuhës dhe sfidat me të cilat ballafaqohen përkthyesit.

30. tetor. 2019. | 11:11


SporaZoom: Mprehja e fjalimeve publike

30. tetor. 2019. | 09:29


Dhomave të Specializuara të Kosovës,ligjërata për studentët , Mitrovice 29.10.

25. tetor. 2019. | 05:02


/

16. tetor. 2019. | 02:59


/

16. tetor. 2019. | 10:50


Our Facebook


Our twitt's