*

10. qershor. 2019. | 12:34


Indetifikimi dhe dekonstruksioni i stereotypëve etnike në Kosovë

7. qershor. 2019. | 10:01


*

31. maj. 2019. | 12:01


Prezantim mbi Benefitet e marrëveshjeve teknike: para dhe pas

31. maj. 2019. | 09:26


Nga perspektiva e gazetarëve

28. maj. 2019. | 11:00


/

27. maj. 2019. | 03:34


Shpërndarjen e materialit

20. maj. 2019. | 01:18


Our Facebook


Our twitt's