Sporazoom: Platforma e Kosovës për Dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës

2. prill. 2019. | 11:21


Konferenca: Statusi i të drejtave të pakicave në Kosovë - sfidat dhe pengesat

1. prill. 2019. | 11:51MSC: Platforma - fundi i dialogut të Brukselit, elitat (jo) të gatshme për kompromis

28. mars. 2019. | 02:18


Pjesëmarrësit e Shkollës së Integrimit Evropian kanë përfunduar programin me sukses

28. mars. 2019. | 09:53


OJQ AKTIV organizoi debat publik për të drejtat gjuhësore

27. mars. 2019. | 04:46


Seminar: Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal – të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve dhe vetëqeverisja lokale

27. mars. 2019. | 12:30


Our Facebook


Our twitt's