*

1. tetor. 2021. | 10:32


OPEN: njoftimi për shtyp

23. shtator. 2021. | 08:44


Public communication officer job offer

16. shtator. 2021. | 10:15


Një epidemi e incidenteve të sigurisë

16. gusht. 2021. | 08:54


Raportimi i mediave sërbe në Kosovë: Rëndësia e mediave lokale për rajonin

2. gusht. 2021. | 09:46


Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë nga komuniteti sërb

29. korrik. 2021. | 02:20


Prezantimi i raportit hulumtues ’Vlerësimi i statusit të drejtave të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë’

29. korrik. 2021. | 09:58


Our Facebook


Our twitt's