DATA PËR APLIKIM ËSHTË SHTYER DERI MË 15.11.2020. Thirrje publike për grupe studentore/rinore për të marrë pjesë në një iniciativë thelbësore të bashkëpunimit rinor

16. tetor. 2020. | 09:32


*

15. tetor. 2020. | 09:25


We're hiring! Open call for one (1) Liaison Officer

13. tetor. 2020. | 09:54


Njoftim: CEC u rihap për aktivitetet dhe iniciativat tuaja

8. tetor. 2020. | 10:29


Tabelat e shumëzimit të problemit

7. tetor. 2020. | 09:28


OJQ Aktiv dhe OJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) nënshkruan një marrëveshje për zbatimin e përbashkët të projekti Enhancing Transparency and Rule of Law in Kosovo-Serb Majority Communities

1. tetor. 2020. | 06:30


Përtej Dykuptimësisë Konstruktive - Si të ndalojmë së shqetësuari dhe ta duam Asociacionin/Bashkësinë e komunave me shumicë serbe

28. shtator. 2020. | 01:08


Our Facebook


Our twitt's