SporaZoom: Dialogu në dritën e zgjedhjeve

21. maj. 2020. | 12:38


COVID 19-PËRGJIGJE QYTETARE AKTIVE

19. maj. 2020. | 02:18


Institucioni i Avokatit të Popullit parashtroi një ankesë në bazë të shkresës së OJQ AKTIV

16. maj. 2020. | 02:30


Komunikatë për shtyp në lidhje me problemet e komuniteteve jo-shumicë në zbatimin e pakos së masave për tejkalimin e pasojave ekonomike të virusit korona

13. maj. 2020. | 09:16


Episodi i ri i Sporazoom: A ka pasur demokracia ditën e saj?

13. maj. 2020. | 02:08


Empirika: Ankesë në lidhje me incidentet e fundit

4. maj. 2020. | 09:39


Joint statement by the civil society actors from the Western Balkans on COVID-19 pandemic

2. maj. 2020. | 08:43


Our Facebook


Our twitt's