Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi organizoi mbledhjen e tretë të Komitet Drejtues për projektin

12. korrik. 2019. | 08:47


Lansimi zyrtar i Koalicionit të Kosovës për Pajtim

9. korrik. 2019. | 02:12Forum : Identiteti civil përtej ndarjeve etnike

28. qershor. 2019. | 12:26


Debati publik mbi Përkthimin gjatë takimeve të Kuvendit të Kosovës

21. qershor. 2019. | 03:39


SporaZoom special – Nevoja për të resetuar dialogun

21. qershor. 2019. | 01:45


OJQ AKTIV ka organizuar konferencën përfundimtare në kuadër të projektit Zhvillimi i kapaciteteve të anëtarëve të Mekanizmave Koordinues për zbatimin e Planeve të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në shtatë komuna të Kosovës

20. qershor. 2019. | 07:49


Our Facebook


Our twitt's