28. nëntor. 2016. | 01:34 | NGO Aktiv


VIZITA E STUDENTËVE TË UNIVERIZITETIT YORK ORGANIZATËS JOQEVERITARE AKTIVGjashtëmbëdhjetë studentë të studimeve master nga sfera e rimëkëmbjes pas lufte, në Universitetin në Njujork, së bashku me profesorët të tyre, kanë vizituar organizatën joqeveritare Aktiv për herë të dytë gjatë udhëtimit studimor vjetor në Kosovë. Qëllimi i vizitës është t’ju mundësohet studentëve të kuptojnë dimensionet të ndryshme të zhvillimit të Kosovës pas lufte nga perspektiva e Serbëve nga Kosova. Studentët kanë qenë të ndarë në grupe në raport me tema post-konflikte specifike dhe atë: pajtim, zhvendosja dhe ri-integrimi, gjinia dhe roli të shoqërisë civile.

  1. e Aktiv-it si dhe shpjegimin e kontekstit shoqërorë dhe politik në Kosovë, kanë prezantuar anëtarët të personelit: Milica Andrić, drejtoresha e programit, Marija Stanković, sektor për çështjet e të drejtave të njeriut dhe praktikanti Alberto Sartori.

Call for Interns

10. janar. 2018. | 3:19

*

27. dhjetor. 2017. | 9:38

*

26. dhjetor. 2017. | 11:42

Connecting Minds II – Hackathon

11. dhjetor. 2017. | 3:28