4. tetor. 2021. | 01:55


Stardust Mitrovica: hapja e eventitSophie Guyot, një artiste zvicerane, prezantoi projektin Stardust Mitrovica më 1 tetor në Mitrovicën Veriore. Projekti i cili do të zbatohet së bashku me OJQ -në AKTIV do të trajtojë historinë e familjeve që kanë jetuar në të dy pjesët e qytetit të ndarë të Mitrovicës, me një pasqyrë historike të kësaj zone konfliktuale në mënyrë paqësore dhe pajtuese.

Çështjet kryesore që projekti do të trajtojë janë si më poshtë:

- historitë personale dhe historinë e qytetit,

- shprehje artistike e historive personale dhe

- fuqia pajtuese e shprehjes artistike përmes qasjes individuale.

Duke zbuluar elemente intime dhe private në hapësirën publike, projekti Stardust Memory krijon lidhje midis njerëzve dhe kohërave, duke ofruar kështu një evokim bashkëkohor të asaj që përbën shoqërinë e njerëzve, përtej kufijve gjeografikë dhe kohorë.

Projekti financohet nga Ambasada Zvicerane në Prishtinë, Qyteti i Lozanës, Zyra e BE -së në Prishtinë dhe artistja Sophie Guyot.