16. dhjetor. 2020. | 02:36


Prezantimi i Raportit: Analiza e Trendit 2020: Qëndrimet e Komunitetit Serb në KosovëPothuajse gjysma e të gjitha përgjigjeve nga komuniteti serb nuk e shohin veten në Kosovë ose planifikojnë të largohen nëse të krijohet mundësia. Pothuajse 70% e të anketuarve të moshës ndërmjet 18 dhe 20 vjeç treguan dëshirë të largohen nga Kosova. Këto janë vetëm disa nga rezultatet e Analizës së Trendit 2020: Qëndrimet e Komunitetit Serb në hulumtimin e Kosovës që u prezantua në një konferencë që u mbajt më 16 Dhjetor përmes platformës Zoom.

Analiza e trendit, të cilën Aktiv ka kryer çdo vit gjatë gjashtë viteve të fundit, paraqet hulumtim mbi qëndrimet dhe perceptimet e anëtarëve të komunitetit serb. Rezultatet e hulumtimit të këtij viti u prezantuan nga Milica Orlović, shefe e zyrës së OJQ-së Aktiv në Beograd. Prezantimi i saj u pasua nga një diskutim panel në të cilin morën pjesë Stefan Surlić, Asistent në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd dhe Milena Zdravković, Anëtare e Asamblesë Komunale të Graçanicës. Diskutimi u moderua nga Ognjen Gogić, Shef i zyrës së OJQ-së Aktiv në Prishtinë.

Hulumtimi i “Analizës së trendit” u krye me mbështetjen financiare të Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS).

Së shpejti me më shumë detaje