20. shkurt. 2020. | 11:22


Prezentimi e letrës ‘Vlerësimi i të drejtave dhe lirisë në komunitetet Serbe të Kosovës’Në emër të OJQ-së Aktiv, kemi kënaqësin t'ju ftojmë në prezentimin e letrës ‘Vlerësimi i të drejtave dhe lirisë në komunitetet Serbe të Kosovës’, mbështetur nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme. Dokumenti ka për qëllim të jap një pasqyrë të disa çështjeve dhe problemeve me të cilat ballafaqohen komuniteti Serbë në Kosovë për vëmendjen e akterëve politik lokal në Kosovë si dhe antarëve të bashkësisë ndërkombëtare.

Konferenca do të mbahet ditën e Enjte, datë 27 Shkurt , nga ora 11:00 deri 13:00 në Hotel Sirius në Prishtinë, e përcjellur me koktej. Përgjatë prezantimit, do të sigurohen përkthime në gjuhën Serbe, Shqipe dhe Angleze.

Ju lutemi që të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj ose të na shkruani për çdo pyetje që mund të keni, deri ditën e Martë datë 25 Shkurt në emailin igor.markovic@ngoaktiv.org, ose përmes numrit të telefonit +383 49 614 908 or +381 64 2585 592.

Shpresojmë të jeni pjesë e eventit tonë!

Gjitha të mirat,

 OJQ Aktiv