18. shtator. 2020. | 01:27


Podcast EP 02: Dygjuhësia në Kosovë ndërmjet normativës dhe reales (VIDEO)Respektimi i të drejtave gjuhësore në Kosovë është gjithmonë një çështje e rëndësishme.

Kriza e pandemisë edhe një herë ka hedhur dritë mbi dështimin e institucioneve për të siguruar një përkthim me kohë të informacionit në serbisht në momentet kryesore, duke i vendosur anëtarët e serbëve dhe komuniteteve të tjera jo-shumicë në Kosovë në një disavantazh.

 

Çfarë nënkupton barazia zyrtare e gjuhës shqipe dhe serbe dhe çfarë detyrimesh krijon ajo për institucionet në Kosovë? Çfarë pasojash lënë për banorët e Kosovës që flasin serbisht?

Gazetarja Angjellka Qup, avokati Predrag Millkoviq dhe Ognjen Gogiq nga OJQ Aktiv do të flasin për këto dhe tema të tjera në edicionin e dytë të video-serisë PROMAJA.

Podcast EP 02