13. dhjetor. 2016. | 11:20


SHËNIMI I DITËS NDËRKOMBËTARE TË LUFTËS KUNDËR KORUPSIONITQendra nacionale për gjykatat shtetërore (National Center for State Courts) ka filluar me implementimin e programit “Kërkoni drejtësinë”, të cilin financon Sekretariati Shtetëror të SHBA, Byroja ndërkombëtare për narkotikëve dhe punët për zbatimin e ligjve, qëllimi i të cilit është ta përkrahë kërkimin për gjyqësinë përgjegjëse në Kosovë. OJQ “Aktiv” është njëra nga organizatave partnere dhe projektin implementon në bashkëpunim me Community Building nga Mitrovica dhe me Iniciativën e të rinjve për drejtat e njeriut në Kosovë.

 

Dita ndërkombëtare të luftës kundër korrupsionit është shënuar në Kosovë me aksionin simbolik rrugorë në organizimin e OJQ “Aktiv” dhe partnerët.

 

  1. është kërcënim serioz i cili çon në shkatërrim zhvillimin social dhe ekonomik në të gjitha shoqëritë, dhe ky aksioni ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së publikut për ndërmarrjen e aksioneve kundër kësaj dukurie negative në Kosovë. Pas aksionit rrugorë, Oda e avokatëve të Kosovës, në bashkëpunim me përfaqësuesit e programit “Kërkoni drejtësinë”, ka organizuar mbledhjen vjetore të përfaqësuesve të drejtësisë në Kosovë.

 

  1. mbledhjen kanë qenë të pranishëm kryetari dhe anëtarët të Odës së avokatëve të Kosovës, përfaqësuesit të Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial, Policisë të Kosovës si dhe përfaqësuesja e Odës së Avokatëve Ndërkombëtare.

Takimin ka hapur zotëri Greg Delawie, ambasadori i SHBA në Kosovë dhe zotëri Jan Braathu, ambasadori i misionit të OSBE në Kosovë.