9. korrik. 2019. | 02:12


Lansimi zyrtar i Koalicionit të Kosovës për PajtimKoalicioni i Kosovës për Pajtim (KKP) e ka nderin që t’iu ftoj në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë11 korrik 2019 në ora 10:00 për të shënuar lansimin e Koalicionit të Kosovës për Pajtim.

 Fjala hyrëse – Stergios Tragoudas, Zyra e Bashkimit Evropian

Hyrja në partneritet të FDH Kosovë, AKTIV dhe Artpolis; kërkojnë të trajtojnë dhe kontribuojnë në përmirësimin e marrëdhënieve etnike në Kosovë, duke ngritur mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen e nismave bazë të komunitetit, që kanë për qëllim nxitjen e procesit të pajtimit në Kosovë.

Përfaqësuesit e KKP:

Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv, FDH Kosovë

Zana Hoxha Krasniqi, themeluese dhe drejtoreshë ekzekutive, Artpolis

Miodrag Milićević, drejtor ekzekutiv, OJQ AKTIV

 Diskutim në panel - Pajtimi në Kosovë: E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja

Diskutim rreth procesit të pajtimit në Kosovë si dhe sfidat e mundësitë nga perspektiva e mediave dhe artit.