26. shtator. 2019. | 11:59


Kuizi i Diturisë - Diversiteti kulturor i Ballkanit PerëndimorPub Kuizi i me temën  diversiteti kulturor i Ballkanit Perëndimor, u zhvillua më 25 shtator në ambientet e Klubit Social të Mitrovicës. Ekipet konkurruese dhe audienca patën rastin të testojnë njohuritë e tyre në fusha të ndryshme - histori, gjeografi, sport, kulturë, art, fe dhe njohuri të përgjithshme në lidhje me Ballkanin Perëndimor dhe Evropën.

Në mesin e garave të skuadrave të PKC Akvarijus, Gilipteri, Sinanovi sinovi i Dživovi, ekipi me emrin e mprehtë, Biftek na žaru, i përbërë nga Aleksandra Grozdanović, Rodoljub Šćekić i Srđan Milojević, ka fituar.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit Klubi Social Mitrovica, i cili implementohet nga OJQ Aktiv dhe mbështetet finanaciarisht nga Fondacioni i Kosovës për Shoqërinë e Hapur.