16. mars. 2020. | 04:00


NjoftimNë përputhje me rekomandimet e lëshuara nga autoritetet përkatëse në lidhje me pandeminë Coronavirus (COVID-19), OJQ Aktiv ka marrë një vendim për mbylljen e përkohshme të zyrave të saj nga 16 Mars deri në njoftimin e ardhshëm. Stafi i OJQ-ve Aktiv do të vazhdojë të punojë nga shtëpia.

Të gjitha ngjarjet publike janë anuluar.

Nëse keni ndonjë pyetje mund të na kontaktoni në office@ngoaktiv.org.