7. qershor. 2019. | 10:01


Indetifikimi dhe dekonstruksioni i stereotypëve etnike në KosovëThirrje publike për studentët që të marrin pjesë në punëtori;

INDETIFIKIMI DHE DEKONSTRUKSIONI I STEREOTYPËVE ETNIKE NË KOSOVË

IGALO 16-19 QERSHOR

 

OJQ AKTIV fton të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës dhe Mitrovicës të aplikojnë për pjesëmarrje në aktivitetet që lidhen me identifikimin dhe dekonstruksionin e stereotipave etnikë në Kosovë.

Në kuadër të projektit, studentëve iu ofrohet mundësia për të ndjekur një trajnim për problemet e stereotipave etnik, si dhe për t'u angazhuar më pas në hulumtime në këtë temë dhe që me ide krijuese të punojnë në dekonstruktimin e stereotipeve etnike

Projekti është i drejtuar drejt atyre studentëve që duan të lidhen me punën e OJQ-ve rajonale gjatë studimit. Përmes këtij projekti, studentët do të kenë mundësinë të praktikojnë njohuritë e fituara gjatë studimeve, të bashkëpunojnë me të rinjtë nga komunitetet e tjera dhe të fitojnë një përvojë të nevojshme për punë të mëtejshme. Përveç kësaj, studentët do të kenë mundësi të udhëtojnë brenda Kosovës dhe ne rajon, si dhe të angazhohen në aktivitete të tjera të OJQ-se AKTIV.

Ky aktivitet është pjesë e një projekti më të gjerë "Transformimi i perceptimeve kontradiktore nëpërmjet rritjes së angazhimit qytetar dhe të komunitetit në Kosovë" i zbatuar nga Koalicioni i Kosovës për Pajtim (KCR), OJQ-ja e të cilit AKTIV është anëtare, një projekt i financuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Aktivitetet e Koalicionit Kosovar për Pajtim janë të përqendruara në të gjitha komunitetet në Kosovë me qëllim pajtimin dhe jetën e përbashkët të të gjithëve.

Një student i interesuar duhet të dërgojë informata bazë për veten dhe një letër të shkurtër motivimi që tregon interesimin për t'u përfshirë në këtë projekt në applications@ngoaktiv.org. Afati i fundit për aplikim është deri më 10 qershor. 2019.

Të gjitha aktivitetet janë falas.

Ju mund të merrni informacion shtesë nëpërmjet email aleksandar.rapajic@ngoaktiv.org ose me telefon në +381638050423 dhe + 38349232607.

Yti

Ekipi i OJQ-ve AKTIV.