5. tetor. 2018. | 05:04


TAKIM KOORDINUES I "EMPIRIK-ës" ME FONDACIONIN E KOSOVËS PËR SHOQËRINË E HAPURZyra Civile Ndërlidhëse mbajti takim më 4 tetor me anëtarët e Platformës së Avokimit Empirika dhe Znj. Vera Pula, Koordinatore e Programi të Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS). Qëllimi i takimi ishte njohja e KFOS-it me aktivitetet e vazhdueshme, si dhe me Planet e ardhshme të Empirik-ës.