24. mars. 2021. | 10:46


Mëngjesi me GazetarëNe po hapim kanale të reja për komunikim, bashkëpunim dhe shkëmbim informacioni midis gazetarëve dhe shoqërisë civile!

Në një mbledhje joformale të nga media, të mbajtur në 23 Mars në Prishtinë, ne prezantuam punën e organizatës sonë dhe diskutuam për iniciativat e ardhshme të politikave dhe prioritetet e mundshme për qeverinë e re.

Bashkëbiseduesit tanë theksuan vështirësitë e ndryshme me të cilat përballen në punën e tyre dhe dhanë disa propozime konstruktive për bashkëpunimin e ardhshëm me organizatat e shoqërisë civile në mënyrë që të informojnë më mirë qytetarët dhe të tregojnë problemet me të cilat ata përballen. Për më tepër, përfaqësuesit e mediave dhanë sugjerime për përmirësimin e bashkëpunimit ndërmjet gazetarëve nga komunitete të ndryshme në Kosovë.