18. nëntor. 2019. | 09:51


Divani i Llogaridhënies në Komunën e GraçanicësSi pjesë e projektit Qytetarë aktivë, të implementuar nga organizata joqeveritare Aktiv, me qendër në Mitrovicën e Veriut me mbështetjen e Qendrës Olof Palme, u mbajt një divan përgjegjësie, në qytetin e Graçanicës, të marten më 12 nëntor 2019.

Divani i përgjegjësisë është koncept i Aktivit që synon të bashkojë qytetarët e interesuar dhe përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale në një vend, në një atmosferë informale, në mënyrë që të zhvillojnë debate konstruktive për tema të ndryshme të rëndësishme që lidhen me popullatën lokale.

Nënkryetari i Komunës së Graçanicës mori pjesë në divanin e përgjegjësive dhe diskutoi, me qytetarët, për projektet lokale dhe investimet e implementuara deri më tani, si dhe planet për periudhën e ardhshme. Në fillim të diskutimit, u theksua se, për momentin, të gjitha kapacitetet e komunës së Graçanicës janë të orientuara drejt zgjidhjes së problemit të rëndë të ndotjes që rrethon lumin Gračanka, dhe për këtë arsye kërkohen ndihma dhe mbështetja nga institucionet kompetente qendrore dhe misionet ndërkombëtare dhe organizatat në Kosovë. Në debatin konstruktiv, qytetarët e pranishëm ndanë mendimet e tyre dhe propozimet konkrete me përfaqësuesit e komunës në lidhje me zgjidhjen e kësaj çështje.

Përfaqësuesi i vetëqeverisjes lokale (nënkryetari) prezantoi para qytetarëve, investimet kapitale dhe projektet e zbatuara deri më tani, me theks të veçantë në forcimin e kapaciteteve dhe cilësinë e punës së punonjësve në komunë, me qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Deputeti iu referua në mënyrë të veçantë planeve të komunës së Graçanicës në investimin e granteve të konsiderueshme financiare për Qendrën Spitalore Klinike në periudhën e ardhshme, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve dhe zgjerimit të kapaciteteve të saj. Ndër temat e tjera të diskutuara, përparësia e angazhimit të komunës do të jetë në nrindërtimin e infrastrukturës së ujësjellësit.

Qytetarët e pranishëm patën rastin të pyesin drejtpërdrejt nënkryetarin për projektet e infrastrukturës dhe ndihmën financiare për nismat lokale të të rinjve. Në fund të divanit, nënkryetari i komunës së komunës së Graçanica theksoi për qytetarët e pranishëm që ata mund të bëjnë kërkesat e tyre duke vizituar komunën (lokalet komunale) dhe / ose duke kontaktuar autoritetet komunale përmes faqes së tyre zyrtare.