24.08.2019

10:30

Velika Hoča

I përfunduar

DHOMAVE TË SPECIALIZUARA TË KOSOVËS

Më 29 qusht 2019, OJQ Aktiv dhe Dhomat e Specializuara të Kosovës do të organizojnë një tryezë të rrumbullakët me qëllim të informimit të atyre që janë të interesuar lidhur me mandatin dhe procedurat e Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Lexo më shumë

17.07.2019

17:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

11.07.2019

19:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

11.07.2019

10:00

Europe House Pristina

I përfunduar

Lansimi zyrtar i Koalicionit të Kosovës për Pajtim

Koalicioni i Kosovës për Pajtim (KKP) e ka nderin që t’iu ftoj në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë11 korrik 2019 në ora 10:00 për të shënuar lansimin e Koalicionit të Kosovës për Pajtim.

Lexo më shumë

24.06.2019

12:00

Civic Energy Center

I përfunduar

19.06.2019

10:00

Strpce

I përfunduar

DHOMAVE TË SPECIALIZUARA TË KOSOVËS

Më 19 qershor 2019, OJQ Aktiv dhe Dhomat e Specializuara të Kosovës do të organizojnë një tryezë të rrumbullakët me qëllim të informimit të atyre që janë të interesuar lidhur me mandatin dhe procedurat e Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Lexo më shumë

26.06.2019

10:00

Hotel Sirius Pristina

I përfunduar

Forum : Identiteti civil përtej ndarjeve etnike

OJQ Aktiv ka kënaqësinë të ju ftojë në forumin e titulluar "Identiteti civil përtej ndarjeve etnike" që do të zhvillohet më 26 Qershor 2019, në orën 10:00 në Hotel Sirius në Prishtinë.

Ekziston një mungesë e dukshme e ndërveprimit dhe bashkëpunimit ndërmjet organizatave joqeveritare serbe dhe atyre shqiptare në fusha të tilla si promovimi i të drejtave universale, vlerave demokratike, si dhe problemeve që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e komuniteteve të tjera. Diskutimi i forumit do të fokusohet në atë se si mund të ndërtohet dhe të përmirësohet bashkëpunimi aktual dhe se si mund të bëhen përpjekje të reja për të pasur hapsirë të re për OShC-të për të kuptuar më mirë çështjet që prekin komunitetet e tyre dhe si mund të bëhen përpjekje të përbashkëta për t'i adresuar ato.

Gjatë konferencës do të ofrohen përkthime në gjuhën Serbe, Shqipe dhe Angleze. Ju lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri të Hënën, më datë 24 qershor, përmes e-mailit: office@ngoaktiv.org

 

Lexo më shumë
Our Facebook


Our twitt's