13.07.2017

12:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

Panel diskutimi

OJQ AKTIV do të organizojë një panel diskutimi për të prezantuar dokumentin "Mekanizmat institucional ekzistues në Kosovë për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakicë me fokus të veçantë në komunitetin serb".

Panelistë në diskutim do të jenë:

Zt. Caleb Waugh – Bashkëautor i hulumtimit
Zt. Adrian Zeqiri, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Europiane për Çështje të Pakicave
Përfaqësuesi/ja e Institucionit të Avokatit të Popullit
Zt. Sehadin Shok, Zyrtari i Politikave për Komunitete, Misioni i OSBE-së në Kosovë

Lexo më shumë

27.06.2017

14:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

EVENT RRJETËZUES

Eventi i rrjetëzimit ndërmjet OSHC-ve nga veriu i Kosovës dhe institucioneve qeveritare do të ketë të pranishëm Shqipe Krasniqin, zyrtare e Kuvendit të Kosovës përgjegjëse për bashkëpunimin me OSHC-të dhe Sanja Vukovic, përfaqësuese e Këshillit Konsultativ për Komunitete.

Lexo më shumë

27.06.2017

11:00

Civic Energy Centre

I përfunduar

KONFERENCË PËR QASJEN NË DOKUMENTE PERSONALE

OJQ AKTIV po organizon konferencë me temën "Qasja në dokumentet personale në Kosovë: pengesa kryesore për integrimin e komuniteteve pakicë." Konferenca do të mbahet në Qendrën për Energji Qytetare. Panelistë do të jenë:

Lexo më shumë

14.06.2017

20:00

Aktiv art centar

I përfunduar

MSC: MARRËDHËNIET SERBO-SHQIPTARE NË KOSOVË PAS LUFTËS SË DYTË BOTËRORE

Debat në Klubin Social të Mitrovicës me temën ‘’Marrëdhëniet serbo – shqiptare pas luftës së dytë botërore’’ do të mbahet në hapësirat e MSC-së.

Lexo më shumë

05.06.2017

12:00

Civic Energy Center

I përfunduar

Snimanje TV emisije Sporazoom

Tema novog Sporazuma je "Parlamentarni izbori na Kosovu - da li znamo sve". Snimanje je otvoreno za publiku do 25 ljudi a ukoliko želite da budete deo publike potrebno je da se prijavite na: office@civicenergycenter.org.

Lexo më shumë

17.05.2017

18:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

MSC: TEKSTET SHKOLLORE NË KOSOVË - ÇËSHTJE LOKALE, PRAKTIKË RAJONALE

Debati i ri në Klubin Social të Mitrovicës do të fokusohet në çështjen e importit të teksteve shkollore në gjuhën serbe në Kosovë.

Lexo më shumë

16.05.2017

16:30

Mitrovica Social Club

I përfunduar

DEBAT, DIVANI I LLOGARIDHËNIES: VERIFIKIMI I DIPLOMAVE, A JEMI MJAFTUESHËM PËRGJEGJËS?

Diskutim i ri si pjesë e programit Divani i Llogaridhënies do të fokusohet në temën e verifikimit të diplomës. Folës tanë do të jenë:

Lexo më shumë
Our Facebook


Our twitt's