22. nëntor. 2019. | 10:41


"Analiza e Trendit 2019: Qëndrimet e Komunitetit Serb në Kosovë" conferenca, Pristine26.11.2019 11:00 Swiss Diamond, Pristina I përfunduar


I/E nderuar zotëri apo zonjë,

OJQ Aktiv dhe Radio Kim me shumë kënaqësi ju ftojnë të merrni pjesë në konferencën e titulluar "Analiza e Trendit 2019: Qëndrimet e Komunitetit Serb në Kosovë" gjatë së cilës do të prezantohen rezultatet e hulumtimit të realizuar me të njëjtin emër. Ngjarja do të zhvillohet të martën, më 26 Nëntor 2019, në orën 11:00, në Prishtinë (hotel Swiss Diamond, Salla Diamond).

Folësit e mëposhtëm do të jenë të pranishëm në konferencë:

• Budimir Ničić, Drejtor, Media centar Čaglavica,

• Isak Vorgučić, Drejtor, Radio Kim,

• Miodrag Milićević, Drejtor Ekzekutiv, OJQ Aktiv.

Për pesë vitet e fundit, Analiza e Trendit ka gjurmuar qëndrimet e komunitetit serb në lidhje me çështjet kryesore sociale-politike, ekonomike dhe të sigurisë në Kosovë. Në këtë mënyrë ai është bërë një platformë që ka theksuar dhe nxjerrë në pah tendenca të shumta për sa i përket zhvillimeve socio-politike në Kosovë, veçanërisht brenda komunitetit serb.

Përkthimi do të ofrohet në gjuhën serbe, shqipe dhe angleze.

Ju lutem që ta konfirmoni pjesëmarrjen tuaj deri më 26 nëntor në orën 12:00, në email-in milos.timotijevic@ngoaktiv.org ose në telefon në numrat +38164 454 8104 dhe +386 (0) 49 444 588.

Përshëndetje të përzemërta,

OJQ Aktiv

Ngjarje të tjera