16. shtator. 2019. | 1:47


Komiteti Drejtues i Projektit17.09.2019 10:00 Civil Liaison Office , Pristina I përfunduar


Zyra Ndërlidhëse Civile do të organizojë një Komitet Drejtues të Projektit më 17 shtator, në orën 10:00. Qëllimi i takimit është të ofroj udhëzime si dhe mbikëqyrje të progresit, por edhe të vlerësoj arritjet dhe rreziqet e mundshme për zbatimin e mëtutjeshëm.

Ngjarje të tjera