15. qershor. 2021. | 8:58


PREZANTIMI I HULUMTIMIT "Të Drejtat e Komunitetiteve në Kosovë"17.06.2021 16:00 Online event I përfunduar


Ne ju ftojmë përzemërsisht në prezantim online të rezultateve të analizës mbi Të Drejtat e Komunitetiteve në Kosovë, të kryer nga OJQ AKTIV dhe OJQ Qendra për të Drejtat e Komuniteteve të Pakicave (CRMC) brenda fushës së iniciativës OPEN të udhëhequr nga Fondacioni i Kosovës për të Hapur Shoqëria (KFOS).

Projekti 'OPEN' menaxhohet dhe financohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur në bashkëpunim me nëntë organizata të shoqërisë civile me seli në komunitetet serbe në të gjithë Kosovën.

Rezultatet e hulumtimit do të shërbejnë si bazë për diskutim rreth statusit të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë dhe respektimit të të drejtave të tyre politike, sociale dhe institucionale.

Panelistët do të jenë:

-Caleb Waugh, Shef i Zyrës së Politikave i OJQ-së AKTIV

-Darko Dimitrijevic, Drejtor i Qendrës për të Drejtat e Komuniteteve të Pakicave

-Aleksandar Ćorac, Profesor, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Departamenti i Mjekësisë parandaluese, higjenës dhe ekologjisë njerëzore

Prezantimi do të fillojë në ora 16:00 më 17 Qershor, 2021 dhe mund të aksesohet duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

https://us02web.zoom.us/j/89492903688?pwd=OWNaS0RrdHpRemZlVzh2eUFtZkFPUT09

Diskutimi do të zhvillohet në gjuhën serbe dhe do të sigurohet përkthimi në gjuhën shqipe dhe angleze.

Përveç mundësisë për të dëgjuar mendimet e panelistëve për këtë çështje, audienca do të ketë mundësinë të parashtrojë pyetje dhe të ndajë mendimet e tyre.

Ngjarje të tjera