8. shtator. 2022. | 8:46


Prezantimi i raportit “Liria e Lëvizjes në Tranzicion”13.09.2022 11:00 Civic Energy Center, NGO Aktiv, Mitrovica I përfunduar


OJQ Aktiv ka kënaqësinë t'ju ftojë në prezantimin e raportit “Liria e Lëvizjes në Tranzicion”, i cili do të mbahet të martën, më 13 shtator në ora 11:00 në Qendrën për Energji Qytetare (OJQ Aktiv) në Mitrovicën e Veriut.

Panelistët do të jenë:

- Goran Avramoviq, kryeredaktor i RTV Kim

- Nenad Radosavleviq, drejtor i RTV Mir

- Stefan Velkoviq, nënkryetar i Iniciativës qytetare “Mbijetesa serbe”

Përkthim në serbisht, shqip dhe anglisht da të sigurohet.

Ju lutemi të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj duke dërguar një email në info@ngoaktiv.org deri më 12 shtator në orën 16:00.

Publikimi që do të prezantohet është krijuar në kuadër të projektit OPEN, i cili drejtohet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS), në bashkëpunim me OJQ Aktiv.

Me respekt,

OJQ Aktiv

Ngjarje të tjera