7. maj. 2021. | 12:21


Prezantimi i përmbledhjes së politikave: Komuniteti Serb i Kosovës: Probleme të Vjetra, Mundësi të Reja?12.05.2021 11:00 Online event I përfunduar


Prezantimi i përmbledhjes së politikave:

 Komuniteti Serb i Kosovës: Probleme të Vjetra, Mundësi të Reja? Rekomandime për Qeverinë e Kosovës

 

I/E nderuar,

OJQ AKTIV ka kënaqësinë t'ju ftojë në një prezantim të politikës së saj të re me titull Komuniteti Serb i Kosovës: Problemet e Vjetra, Mundësi të Reja? Rekomandime për Qeverinë e Kosovës. Diskutimi do të përfshijë një seri rekomandimesh që synojnë administratën e re në Prishtinë për adresimin e problemeve me të cilat përballet komuniteti serb i Kosovës.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij dokumenti është të paraqesë një sërë propozimesh për qeverinë që do t'i lejojnë asaj të punojë në mënyrë më efektive me serbët e Kosovës dhe të adresojë problemet e tyre në një mënyrë më efektive dhe holistike.

Panelistët do të jenë:

  • Miodrag Milićević, Drejtor Ekzekutiv, OJQ AKTIV
  • Caleb Waugh, Shef i Departamentit të Politikave të OJQ-së AKTIV
  • Igor Marković, Shef i Hulumtimeve, OJQ AKTIV.

Prezantimi do të mbahet përmes Zoom të mërkurë, 12 maj, nga ora 11:00 dhe mund të qaseni përmes linkut vijues: https://us02web.zoom.us/j/81153514144?pwd=bG9WcFdLL2R1UFVFMzgwNm84VWQydz09

Përveç mundësisë për të dëgjuar vëzhgimet e panelistëve tanë, audienca do të ketë mundësinë të bëjë pyetje dhe të ndajë pikëpamjet e tyre mbi temën.

Diskutimi do të mbahet në gjuhën serbe dhe do të ofrohen përkthime në anglisht dhe shqip.

Me Respekt,

OJQ AKTIV

Ngjarje të tjera