21. maj. 2018. | 11:18


Qasja në shtetësi në Kosovë24.05.2018 15:30 Hotel Sirius, Prishtine/Priština I përfunduar


OJQ AKTIV do të prezantojë dokumentin më të fundit të politikbërjes me temën “Qasja në shtetësinë e Kosovës” të enjten, më 24 Maj në Hotelin Sirius në Prishtinë. Problemi në marrjen/përvetësimin e dokumenteve të shtetësisë së Kosovës ka rezultuar të jetë mjaft sfiduese për shumë pjesëmarrës të komunitetit Serb që jetojnë në Kosovë për një sërë arsyesh të ndryshme të cilat do të shpalosen gjatë prezantimit. Pas prezantimit të rekomandimeve të dokumentit të OJQ –së AKTIV për ndryshimet në praktikat institucionale do të ketë një panel diskutimi që pëfshin ekspertë të ndryshëm në këtë fushë. 

Ngjarje të tjera