11. korrik. 2017. | 10:41


Panel diskutimi13.07.2017 12:00 Civic Energy Centre I përfunduar


OJQ AKTIV do të organizojë një panel diskutimi për të prezantuar dokumentin "Mekanizmat institucional ekzistues në Kosovë për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakicë me fokus të veçantë në komunitetin serb".

Panelistë në diskutim do të jenë:

Zt. Caleb Waugh – Bashkëautor i hulumtimit
Zt. Adrian Zeqiri, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës Europiane për Çështje të Pakicave
Përfaqësuesi/ja e Institucionit të Avokatit të Popullit
Zt. Sehadin Shok, Zyrtari i Politikave për Komunitete, Misioni i OSBE-së në Kosovë

Ngjarje të tjera

 • *
  23. qershor. 2017. | 01:40

  I përfunduar

 • *
  23. qershor. 2017. | 12:31

  I përfunduar

 • *
  8. qershor. 2017. | 02:46

  I përfunduar

 • Snimanje TV emisije Sporazoom
  1. qershor. 2017. | 10:45

  I përfunduar

 • *
  17. maj. 2017. | 01:49

  I përfunduar

 • *
  17. maj. 2017. | 01:39

  I përfunduar

 • Snimanje TV emisije Sporazoom
  5. maj. 2017. | 09:43

  I përfunduar

 • *
  7. prill. 2017. | 01:58

  I përfunduar

 • *
  22. mars. 2017. | 02:39

  I përfunduar

 • *
  6. mars. 2017. | 08:22

  I përfunduar

 • *
  3. mars. 2017. | 08:34

  I përfunduar

 • *
  20. shkurt. 2017. | 11:13

  I përfunduar

 • *
  10. shkurt. 2017. | 04:57

  I përfunduar

 • *
  3. shkurt. 2017. | 03:25

  I përfunduar

 • *
  3. shkurt. 2017. | 11:44

  I përfunduar

 • *
  30. janar. 2017. | 09:32

  I përfunduar

 • *
  24. janar. 2017. | 10:39

  I përfunduar

 • *
  13. janar. 2017. | 10:57

  I përfunduar

 • *
  28. dhjetor. 2016. | 08:40

  I përfunduar

 • *
  28. dhjetor. 2016. | 08:22

  I përfunduar

 • Klubi Social i Mitrovicës
  11. dhjetor. 2016. | 12:39

  I përfunduar

 • /
  11. dhjetor. 2016. | 12:12

  I përfunduar