17. maj. 2017. | 1:49


MSC: TEKSTET SHKOLLORE NË KOSOVË - ÇËSHTJE LOKALE, PRAKTIKË RAJONALE17.05.2017 18:00 Mitrovica Social Club I përfunduar


Debati i ri në Klubin Social të Mitrovicës do të fokusohet në çështjen e importit të teksteve shkollore në gjuhën serbe në Kosovë.

Folës do të jenë:

Sanja Vukovic, Kryetare e Grupit të Punës për çështjet gjuhësore në Këshillin Konsultativ për Komunitetet

Milica Andric, Udhëheqëse e Sektorit të Politikave në OJQ Aktiv.

Ngjarje të tjera