8. qershor. 2017. | 2:46


MSC: MARRËDHËNIET SERBO-SHQIPTARE NË KOSOVË PAS LUFTËS SË DYTË BOTËRORE14.06.2017 20:00 Aktiv art centar I përfunduar


Debat në Klubin Social të Mitrovicës me temën ‘’Marrëdhëniet serbo – shqiptare pas luftës së dytë botërore’’ do të mbahet në hapësirat e MSC-së.

Panelist:

Jovan Aleksic, student i doktoraturës i historisë nga Mitrovica e veriut,

Nebojsa Milikic, Qendra Kulturore ‘’REX’’

Albert Heta, Qendra për Art Bashkëkohor, Prishtinë

Ngjarje të tjera