28. dhjetor. 2016. | 8:22


KLUBI SOCIAL I MITROVICËS01.12.2016 08:18 Mitrovica Social Club I përfunduar


Heshtja mbi ekstremizmin fetar dhe krizën e demokracisë

Panelist:

Sllobodan Georgijev - Koordinator i Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese dhe Gazetar i ‘’Vreme’’

Valeri Hopkins - Gazetare - (BIRN)

Ngjarje të tjera