28. dhjetor. 2016. | 8:40


KLUBI SOCIAL I MITROVICËS15.11.2016 19:00 Mitrovica Social Club I përfunduar


KLUBI SOCIAL I MITROVICËS

Liria apo liria me kusht: Çfarë thotë vetja juaj e katërt?

Panelistë:

Miodrag Milicevic - Drejtor Ekzekutiv OJQ Aktiv

Mustafa Skenderi - Gazetar dhe analist nga Nishi

Shpetim Gashi - Nënkryetar i Këshillit për Qeverisje Gjithëpëfshirëse

Ngjarje të tjera