23. shtator. 2019. | 9:23


Tryezë të rrumbullakët: Rezultatet pozitive të zbatimit të marrëveshjeve teknike27.09.2019 11:00 Civic Energy Center I përfunduar


Gjatë diskutimit, përfaqësuesit pjesëmarrës të komunitetit lokal do të diskutojnë përfitimet (pozitive) të sjella nga zbatimi i marrëveshjeve teknike. Një fokus i veçantë do të jetë në ndikimin që procesi i zbatimit të marrëveshjeve i ka sjellë komunitetit serb të Kosovës.

Ngjarje të tjera