6. mars. 2017. | 8:22


LIGJERATA PËR SISTEMIN POLITIK NË KOSOVË08.03.2017 09:00 Civic Energy Center - CEC I përfunduar


Ligjëratat mbi sistemin politik të Kosovës: krijimin e tij, zhvillimin dhe veçoritë, do të organizohen më 8 Mars duke filluar nga ora 09:15 në Qendrën për Energji Qytetare. Leksionet do të mbahen nga Senad Karahemetovoc nga Seksioni i Qeverisjes së Mirë të misionit të OSBE-së në Kosovë.

Ngjarje të tjera