29. qershor. 2022. | 5:13


Regjistrimi i popullsisë nga këndvështrimi i komunitetit serb në Kosovës01.07.2022 11:00 North Mitrovica I përfunduar


Në emër të OJQ AKTIV dhe anëtarët ë platformës OPEN, kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në prezantimin e rezultateve të hulumtimit:

 

Regjistrimi i popullsisë nga këndvështrimi i komunitetit serb në Kosovës

do të mbahet në Qendrën e Energjisë QytetareMitrovicën e Veriut

 me datë 1 korrik 2022, do të fillojë në 11:00

 

Në analizën Regjistrimi i popullsisë nga këndvështrimi i komunitetit serb në Kosovës htjellohen faktorët që do të ndikojnë në vendimin e serbëve të Kosovës për (mos) pjesëmarrje në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë. Qëllimi i hulumtimit është të shqyrtojë rolin e Beogradit dhe Prishtinës në mobilizimin e popullatës për të marrë pjesë në regjistrim, bojkotimet e mundshme të procesit, si dhe pritjet dhe frikën nga regjistrimi dhe rezultatet. Ky hulumtimështë realizuar në partneritet me OJQ AKTIV dhe QDKP.

 

Përgjatë prezantimit do të sigurohen përkthime në gjuhën Serbe, Shqipe dhe Angleze.

 

Kjo ngjarje mbështetet nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe zbatohet nga OJQ AKTIV dhe Qendra për të Drejtat e Komuniteteve të Pakicave (QDKP).

 

Ngjarje të tjera