9. korrik. 2019. | 2:18


Lansimi zyrtar i Koalicionit të Kosovës për Pajtim11.07.2019 10:00 Europe House Pristina I përfunduar


Koalicioni i Kosovës për Pajtim (KKP) e ka nderin që t’iu ftoj në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë11 korrik 2019 në ora 10:00 për të shënuar lansimin e Koalicionit të Kosovës për Pajtim.

Lansimi zyrtar i Koalicionit të Kosovës për Pajtim

Hyrja në partneritet të FDH Kosovë, AKTIV dhe Artpolis; kërkojnë të trajtojnë dhe kontribuojnë në përmirësimin e marrëdhënieve etnike në Kosovë, duke ngritur mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen e nismave bazë të komunitetit, që kanë për qëllim nxitjen e procesit të pajtimit në Kosovë.

Ngjarje të tjera