13. qershor. 2019. | 2:54


INDETIFIKIMI DHE DEKONSTRUKSIONI I STEREOTYPËVE ETNIKE NË KOSOVË, IGALO 16-19 QERSHOR.16.06.2019 12:00 Igalo, Montenegro. I përfunduar


OJQ AKTIV ka organizuar një punëtori lidhur me identifikimin dhe dekonstruktimin e stereotipave etnikë në Kosovë.

Në kuadër të projektit, studentëve iu ofrohet mundësia për të ndjekur një trajnim mbi problemet e stereotipave etnik, si dhe për t'u angazhuar më pas në hulumtime mbi këtë temë ku me idetë e tyre krijuese të punojnë në dekonstruktimin e stereotipeve etnike.

Ky aktivitet është pjesë e një projekti më të gjerë ‘’Transformimi i perceptimeve konfliktuale nëpërmjet rritjes së angazhimit qytetar dhe të komunitetit në Kosovë" i zbatuar nga Koalicioni Kosovar për Pajtim (KKP), në të cilin OJQ AKTIV është anëtare dhe projekti financohet nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Aktivitetet e Koalicionit të Kosovës për Pajtim janë fokusuar drejt të gjitha komuniteteve në Kosovë me qëllim pajtimin dhe jetën e përbashkët të të gjithëve.

Punëtoria do të mbahet në Igalo, në datat 16-19 Qershor.

Ngjarje të tjera