14. mars. 2019. | 4:17


Forum Future conference18.03.2019 13:00 Aktiv I përfunduar


OJQ Aktiv nga Mitrovica Veriore ka kënaqësinë t'ju ftojë në konferencën e  Forum Future në cilen do te diskutohet për të ardhmen e marrëdhënieve midis serbëve dhe shqiptarëve.  

Konferenca do të mbahet me datën 18. Mars ne orën 13 në Qendren për Energji Civile në Mitrovicën Veriore. Folësit do të jenë: 

  • Stefan Surlić asistent i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd                            
  • Adem Beha, ligjerues në Fakultetin e Shkencave Politike në Prishtinë                         
  • Sanja Sovrlić, gazetare, redaktore e platformës Crno-beli svet                                     
  • Teuta Hoxha,

Tema e konferencës do të bazohet në marrëdhëniet aktuale serbo-shqiptare, potencialin për përmirësimin e tyre në të ardhmen, gjithashtu, a egzistojnë dhë cilët janë liderët e rinj, dhe ideja e ndarjës / korrigjimit të kufijve në Kosovë a po I afron këto dy komunitete ose po e  bën një hendek edhe më të madh.

Do të ketë përkthim gjatë konferencës në tri gjuhë; serbisht, shqip dhe anglisht.

Me respekt,
OJQ Aktiv

Ngjarje të tjera