25. korrik. 2018. | 8:44


Drejtësia në zgjedhje: Integrititeti i zgjedhjeve në Kosovë26.07.2018 10:00 Civic Energy Center I përfunduar


Organizata Aktiv dhe Instituti Demokraci për Zhvillim ju fton të jeni në diskutimin “Drejtësia në zgjedhje: Integrititeti i zgjedhjeve në Kosovë”. Fokusi kryesor i diskutimit do të jetë roli i trupave menaxhues të zgjedhjeve, procedurat e ankesave dhe parashtresave, institucionet e drejtësisë dhe integritetin e votës. Ky diskutim do të mbahet më 26 Korrik 2018, nga ora 10:00 Qendrën e Energjisë Civile, në Mitrovicën Veriore, me mbështetje të Ministrisë së punëve të jashtme të Zvicrës.

Ngjarje të tjera