5. mars. 2019. | 5:04


Konferencën: "Transparenca në komunat me shumicë serbe në Kosovë" 07.03.2019 10:00 Hotel Sirius I përfunduar


OJQ Aktiv ka kënaqësinë t'ju ftojë në konferencën: "Transparenca në komunat me shumicë serbe në Kosovë" 


Folësit do të jenë:

Ms. Venera Çerkini, Departamenti për performancë dhe transparencë komunale-MALP
Milica Jakovljevic, Menagjere e Projektit, OJQ Aktiv
Dejan Radivojevic, Drejtor ekzekutiv, Forum for Development and Multiethnic Collaboration (FDMC)
Vladan Trific, Drejtor I programit, Center for Peace and Tolerance (CPT)

OJQ-të Aktiv, Forum for Development and Multiethnic Collaboration dhe Center for Peace and Tolerance kanë bërë hulumtime të ndryshme rreth transparencës në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Rezultatet e hulumtimeve do të paraqiten shkurtimisht gjatë konferencës.

Ngjarje të tjera