23. qershor. 2017. | 12:31


KONFERENCË PËR QASJEN NË DOKUMENTE PERSONALE27.06.2017 11:00 Civic Energy Centre I përfunduar


OJQ AKTIV po organizon konferencë me temën "Qasja në dokumentet personale në Kosovë: pengesa kryesore për integrimin e komuniteteve pakicë." Konferenca do të mbahet në Qendrën për Energji Qytetare. Panelistë do të jenë:

Milan Radojevic, Zëvendësministër i Punëve të Brendshme

Caleb Waugh, bashkëautor i hulumtimit;

Xhevdet Haxhiu, Udhëheqës i Zyrës së Gjendjes Civile të komunës së Mitrovicës jugore

Stefan Veljkoviq, përfaqësues i OSHC-të rreth platformës Empirica

Ngjarje të tjera