21. nëntor. 2018. | 9:48


Konferencë mbi dygjuhësinë në Kosovë - inicimi i projektit22.11.2018 10:00 Swiss Diamond Hotel, Pristina I përfunduar


Në emër të OJQ-së Aktiv, kemi kënaqësin t'ju ftojmë në hapjen e projektit Krijimi i Kosovës dygjuhësore, projekt ky i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Kosovë, ndërsa implementohet në bashkëpunim me Zyrën e Komisionerit të Gjuhëve.

Projekti synon të nxisë zbatimin më efektiv të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve dhe të nxisë një atmosferë në të cilën respektohen dhe mbrohen të drejtat gjuhësore të të gjitha komuniteteve në Kosovë. Gjatë kësaj ngjarje, do të prezantohet projekti dhe aktivitetet si dhe do të ketë një diskutim rreth pengesave kryesore për zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave gjuhësore në Kosovë.

 

Ngjarje të tjera