3. shkurt. 2017. | 11:44


A MUND TË NA SJELL ARTI MË AFËR07.02.2017 16:00 Mitrovica Social Club caffe I përfunduar


Panelist: Borka Pavićević, Drejtor i Qendrës për Dekontaminim Kulturor

Nenad Todorovic, Drejtor i Teatrit të Prishtinës

Ngjarje të tjera