16. shtator. 2019. | 11:13


Përmbledhje e përgjithshme e të drejtave gjuhësore në Kosovë30.09.2019 10:00 Swiss Diamond, Pristina I përfunduar


 I/e nderuar,

OJQ Aktiv ka knaqësinë që tju ftoj në një prezantim të titulluar Përmbledhje e përgjithshme e të drejtave gjuhësore në Kosovë, si dhe Raportin vjetor të Monitorimit të statusit të drejtave gjuhësore në Kosovë. Publikimet janë rezultat i kërkimeve të realizuara brenda fushës së projektit Krijimi i një Kosove Dygjuhësore përkrahur nga Mbretëria e Ambasadës Norvegjeze, dhe implementuar në bashkpunim me Zyrën e Komisionerit për Gjuhët.

Ngjarje të tjera