Miodrag Marinković - Program DirectorMIODRAG MARINKOVIC është punësuar në AKTIV që nga janari 2017, dhe aktualisht mban pozitën e drejtorit të programit. Përgjegjësitë e tij kryesisht përfshijnë krijimin e programeve dhe projekteve, kontrollin e kualitetit, menaxhimin e burimeve njerëzore dhe koordinimin e projekteve të brendshme, me qëllim parësor implementimin e mandatit të organizatës.

E-mail: miodrag.marinkovic@ngoaktiv.org