Miloš Timotijević - Project ManagerMILOŠ TIMOTIJEVIĆ je angažovan u AKTIV-u od 1. februara 2016. godine. Trenutno obavlja funkciju menadžera Centra građanske energije. Prvenstveno je zadužen za organizaciju debata Mitrovačkog društvenog kluba, konferencija Forum Future, održavanje sajta Aktiva i CEC-a, obezbeđivanje potrebne logistike za događaje drugih organizacija u CEC-u, i pisanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja prema donatoru. U sklopu programa Point One, Miloš je angažovan kao osoba koja radi u programu SPSS i povremeno kao anketar u sklopu istraživanja.

Email: milos.timotijevic@ngoaktiv.org